Neoprog.eu
Menu

Interview de Defying EN PL le 12/04/2017
Interview of Piotr, Defying's singer in english and polishJean-Christophe : Hi guys, happy new year ! Thanks to take some time for us, how are you?

Piotr : Dzięki, również wszystkiego najlepszego! U nas wszystko w porządku.
Thanks, happy new year you too! We’re fine, thank you.
Neoprog - You come from Poland and play metal. How could you describe your music? Dark melancholic post metal prog?
Piotr: Muzyka Defying jest wypadkową wielu inspiracji. Wychodzimy od metalu, jednak czerpiemy z wielu jego gatunków. W naszej muzyce znajdziesz doom, post i prog metal. Również trochę sludge. Któregokolwiek z tych terminów użyjesz będzie to prawda. Sami nie przykładamy większej uwagi do określenia naszej muzyki. Robimy swoje.

Defying’s music is the outcome of many inspirations. We base on metal, however we refer to many of its subgenres. You may find doom, post, prog metal, and a little bit of sludge there. Whichever label out of these you choose to describe us, they are all true. We don’t pay that much attention to the description of our music; we just do our job.

Piotr

Jean-Christophe : Listening to your music, we have the feeling of very dark lyrics. What do you talk about in your last EP, The Splinter of Light We Misread, for example ?

Piotr : Teksty muszą współgrać z muzyką i oddawać jej charakter. Tylko w ten sposób utwór może stanowić całość i właściwie oddziaływać na zmysły. Teksty na EP zostały zainspirowane biografią Joy Division (głownie relacjami Iana z żoną) oraz twórczością polskich poetów z okresu powojennego: Rafała Wojaczka i Andrzeja Bursy. Tematyka tekstów na Nexus Artificial obracała się wokół paleoastronautyki i zapoczątkowania życia na ziemi przez przedstawicieli innej cywilizacji. Zainspirowaliśmy się filmem Prometeusz. Tym razem chciałem spróbować czegoś innego, „zejść na ziemię”. Wcześniej założyliśmy, że epka ma być „brudna”, a prace nad nią zaczęliśmy od coveru Joy Division , który graliśmy na zakończenia koncertów. Wtedy narodził się pomysł inspiracji tragiczną historią Iana Curtisa. Dodałem do tego głównie wiersze Rafała Wojaczka. Jego teksty, głównie te najstarsze, kipą wręcz od zaburzonych, delikatnie mówiąc, relacji damsko-męskich. Z jednej strony „kocham cię” pojawia się tam wiele razy wprost, ale z drugiej nad wszystkim unosi się aura brudu i fizjologii. No i śmierć – słowo, które pojawia się praktycznie w każdym wierszu, odmienione przez wszystkie przypadki.

Texts must harmonize with the music and reflect its nature. Only this way can a composition create a whole and properly affect the senses. Creating text for our last EP we’re inspired by the biography of Joy Division (mainly the relationship between Ian and his wife) and by the work of Polish post-war poets, especially Rafał Wojaczek and Andrzej Bursa’s poems. The theme of Nexus Artificial revolved around ancient astronauts and the rise of the human race caused by some other civilization. Here we were inspired by the film Prometheus. This time I wanted to try something else, something "down to earth". We assumed before that the EP should be "dirty", and the first step to work on it was to master the cover of Joy Division which we had already used to play at the end of our shows. Back then we thought to use the tragic story of Ian Curtis as a form of inspiration. I added mainly Rafał Wojaczek’s poems to it. His poems, especially the oldest ones, are suffused with the disturbed, to put it mildly, relationships. On the one hand, the ‘I love you’ phrase frequently occurs there, but on the other hand the aura of dirt and physiology hovers above it. And of course death – the word which occurs in every possible form, practically in every verse.

Jean-Christophe : Studio recording sounds really soft for metal, even with the growl, but how does Defying sound like in live?

Piotr : Ta „lekkość” może wynikać z warunków, w jakich rejestrowaliśmy te utwory. Pierwsza płyta była właściwie w całości nagrywana w domu, ponieważ nie mieliśmy wtedy wystarczających warunków finansowych. „The Splinter of Light We Misread” został w całości zarejestrowany studyjnie, może musisz odkręcić volume na maks? (śmiech). Na żywo gramy pod nagłośnieniem, stroimy nisko, więc Defying brzmi potężnie. Czasem trudno to uchwycić w studyjnych nagraniach. Sam to obserwuję po innych zespołach, słuchając ich na koncertach.

This "softness" may result from the conditions in which we recorded these tracks. The first album was entirely recorded at home because we didn’t have the sufficient financial backup. "The Splinter of Light We misread" was fully recorded in the studio, you maybe need to turn up the volume to max ? (laugh). In live we play with the sound system, we tune very low, so Defying sounds really powerful. Sometimes it is hard to grasp it in the studio recording. I have this impression with other bands when I listen to them at their concerts.

Jean-Christophe : What are you major inspirations in music and who listens what in the band ?

Piotr : Trudno wskazać główne inspiracje, ponieważ każdy z nas słucha trochę czegoś innego, aczkolwiek wiele z kapel się pokrywa. Wszyscy lubimy progresywnego rocka z lat 70-tych, muzykę Opeth, Blindead, Riverside… W tym głównie gustuje Tomek, nasz bębniarz. Ja jestem starym metalowcem, wychowanym na trash, death i black metalu, post metal z pokrewnymi przyszedł trochę później w moim życiu. Natomiast Paweł, basita sięga w rejony mało znane naszej dwójce. Z tego wszystkiego wychodzi ciekawa mieszanka.

It is hard to pick the main inspirations because each of us listens to slightly different music, however we often share the same interests. We all like progressive rock of the 70s, mainly Opeth, Blindead, Riverside ... The last one is especially to Tomek’s taste (our drummer). I'm an old metalhead, brought up on thrash, death and black metal; post-metal and the related genres appeared later in my life. While Paweł, the bassist refers to the areas the two of us are not really familiar with. The mixture of all of it sounds interesting.

Jean-Christophe : Why growl instead of clear singing (proghead stupid question) ? And why have you chosen to sing in english instead of polish ?

Piotr : Ryczę, ponieważ nie umiem śpiewać (śmiech). Język angielski jest bardziej melodyjny niż polski i łatwiejszy do śpiewania. Polski język jest bogaty w twarde samogłoski, z których często wynika jedynie oplucie mikrofonu. Oprócz tego jest bardzo świszczący i szeleszczący. Śpiewanie po polsku jest oczywiście wykonalne, co pokazuje wiele kapel z naszego kraju. Nie mówię nie, być może zrobimy coś kiedyś w naszym ojczystym języku, póki co zostaniemy przy angielskim.

I growl because I can’t sing (laugh). English is more melodic than Polish and easier to sing (growl). Polish is full of hard vowels, the result of which is often a spit microphone. Apart from that, it’s a very hissing and rustling language in its sound. Of course, singing in Polish is doable as we may see on the example of many bands from our country. I don’t say ‘no’ to the Polish compositions; maybe we will create something in our mother tongue one day but as for now, we stay with English.

Jean-Christophe : Some say that prog is dead, what is your feeling about that in Poland?

Piotr : Osobiście nie przejmuję się takimi opiniami. Ludzie mówili już, że wszystko jest martwe: rock, metal i wszystkie ich podgatunki. Tymczasem wciąż mamy mnóstwo zespołów na świecie, które robią bardzo dobre płyty. Myślę, że właśnie dlatego – nie przejmują się takim gadaniem tylko robią swoje. Kraj nie ma tu znaczenia. Polska scena metalowa jest teraz silniejsza niż kiedykolwiek, każdy kto interesuje się tą muzyką jest w stanie to stwierdzić. Również w kwestii muzyki progowej, wystarczy spojrzeć na najnowsze płyty Riverside, Blindead czy Votum.

Personally, I don’t care about such opinions. People used to say that everything is dead: rock, metal, and all their subgenres. At the same time, we still have a lot of bands in the world that create very good albums. I think that's why they don’t care about such talking but just do their job. Country doesn’t matter here. Polish metal scene is now stronger than ever; anyone who is interested in the music can see that. The same goes with prog music, just look at the recent albums of Riverside, Blindead, or Votum.

Jean-Christophe : For Nexus Artificial, you did a nice handmade packaging, is it a way to fight against the raise of digital music?

Piotr : Lubimy fizyczne nośniki, zwłaszcza takie, w które ktoś włożył dużo pracy. Koncept płyty jest wtedy pełniejszy i bardziej spójny. Właściwie to „Nexus Artificial” poszedł z taśmy z tłoczni, ręcznie wykonywane egzemplarze dotyczą EP „The Splinter of Light We Misread”. Tak naprawdę to nie idzie za tym jakaś większa ideologia, zrobiliśmy to ze względu na koszty. „Splinter…” ma postać złożonego artbooka z mnóstwem ilustracji. Wszystkie środki finansowe włożyliśmy w studio oraz produkcję. Nie sprzedajemy hurtowych ilości płyt, więc mogliśmy sobie pozwolić na ręczne składanie każdego egzemplarza. Wszystkie są składane przez dziewczynę naszego perkusisty.

We prefer the physical media, especially those in which someone had put a lot of work. The album’s concept is then complete and more coherent. In fact, "Nexus Artificial" was all made automatically, hand-made copies concern only the EP "The Splinter of Light We misread." To be honest, there’s not much of an ideology in it; we just did it to lower the costs. "The Splinter" is in the form of a complex artbook with lots of illustrations in it. We spent all the funs on the studio and production. We don’t run wholesale, that’s why we were able to assemble each CD package handmade. All of them are assembled by our drummer’s girlfriend.

Piotr

Jean-Christophe : How do you work on an album ? Does everybody come with his ideas in a kind of ‘musical anarchy’, or is there a master plan coming from one of you at the beginning of the process ?

Piotr : Nie ma ustalonego procesu. Muzyka to emocje, a tych nie można zaplanować. Praca nad nowymi utworami przebiega różnie. Czasem jest to improwizacja w sali prób, którą sobie nagrywamy, innym razem ktoś przychodzi na próbę z jakimś motywem. Zdarza się też, że dłubiemy sobie u kogoś w domu nad dźwiękami. Defying nie ma lidera, nad wszystkim pracujemy wspólnie.

There’s no fixed pattern of working. Music is emotions and we can’t plan these. The process of creating new tracks varies. Sometimes it’s improvising during the rehearsals, which we record, and another time someone comes with the prepared motif. It also happens that we work on sounds at someone’s home. Defying has no leader, we work on everything together.

Jean-Christophe : Acoustic sound seems important in your music: guitar, cello bows. It’s not really metal, why these choices ?

Piotr : Defying od samego początku miał tworzyć muzykę eklektyczną. Wychodzimy od metalu, jednak chcemy go wzbogacać o rzeczy pochodzące spoza tego gatunku. Lubimy bawić się dźwiękiem i jego formą. To nie jest też tak, że na siłę chcemy wpychać tam tego rodzaju rzeczy. Jeśli czujemy, że w danym miejscu powinien zagrać jakiś gościnny instrument to go tam umieszczamy. Jeśli pasuje - zostawiamy, jeśli nie – wyrzucamy. Złoty środek musi zostać zachowany, a przede wszystkim my musimy czuć, że to brzmi jak w naszych głowach. Jak to co chcemy przekazać dźwiękami.

Defying from the very beginning was supposed to create rather eclectic music. We base on metal, however we want to enrich it with the themes from the outside of the genre. We enjoy playing with the sound and its form. It’s not that we want to insert such themes at all costs. If we feel that in a given place there should be an additional instrument, we insert it there. If it fits, we leave it there. If it doesn’t, we throw it away. The golden mean has to be kept and above all we need to feel that it sounds just like in our heads. Just like what we want to communicate through the sounds.

Jean-Christophe : The band started nine years ago now, but we can only find a first album, Nexus Artificial in 2014, and your last EP, The Splinter of Light We Misread in 2016. But before that, you released two demos. Where are they, can we listen to them ?

Piotr : Właściwe to nagraliśmy trzy demówki: „Phial Of Prayers” (2009); „Defying” (2010) i „Portraits” (2012). Kiedyś były one do odsłuchu w internecie, ale usunęliśmy przy okazji premiery „Nexus Artificial”. Głównie dlatego, że były one słabej jakości i to była inna muzyka, niż to co gramy obecnie. Nagrane w innym składzie i skłaniające się bardziej ku muzyce prog rockowej. Chcieliśmy żeby ludzie zwrócili uwagę na „Nexus”, ponieważ to było prawdziwe oblicze tego zespołu. Mamy jeszcze kilka egzemplarzy, więc jeśli ktoś jest naprawdę bardzo zainteresowany niech napisze wiadomość na zespołowego maila.

In fact, we recorded three demos: “Phial Of Prayers” (2009), “Defying” (2010), and “Portraits” (2012). They used to be available on the Net just for listening, but we removed them at the premiere of “Nexus Artificial”. Mainly because they were of poor quality and it was different from what we currently play. It was recorded with old members and headed more towards prog rock music. We wanted people to pay their attention on “Nexus” because it was the real face of the band. We’ve still got a few copies, so if anyone is really interested, he or she may write to the band’s email.

Jean-Christophe : Is there any chance to hear you in France one day ?

Piotr : Niedawno skład opuścił Rafał i aktualnie jesteśmy na etapie szukania gitarzysty, więc koncerty nie wchodzą w grę, tym bardziej poza granicami naszego kraju. W przyszłości może się uda, bardzo byśmy chcieli.

Recently, Rafał left the band and we are currently looking for a guitarist so the concerts don’t come into play, especially abroad. Maybe it’ll happen in the future, we’d like to.

Jean-Christophe : What are your projects now ? A new album ?

Piotr : Tak, skupiamy się na tworzeniu nowego materiału na drugą płytę. Mamy już pomysł i chcemy go sukcesywnie realizować na próbach. O wszystkim będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook. Dzięki za wywiad, pozdrowienia z Polski!

Yes, we’re now focused on creating a new material for our second album. We’ve already got some idea and want to gradually work it out during the rehearsals. We will update information on our website and Facebook profile. Thank you for the interview. Greetings from Poland.

Rédigé par Jean-Christophe le 12/04/2017

Soutenez Neoprog

Le magazine papier
Magazine n°5 Magazine n°6
A lire aussi
Prochains concerts
  • 26/09/2020 - Asylum Pyre - Facebook streaming - Internet
  • 03/10/2020 - Shuffle - Halle La Verrière - Meisenthal
  • 03/10/2020 - UnCut - Halle La Verrière - Meisenthal
  • 03/10/2020 - Klone - Halle La Verrière - Meisenthal
Prochaines sorties